Správa aplikací ve firmě a „Bring Your Own Device“
Vstup do světa mobilních služeb nekončí dodávkou mobilní aplikace. Po uvedení aplikace na aplikační markety je celé službě nutné věnovat kontinuální a profesionální péči. Společnost Unicorn Systems disponuje řadou odborníků, kteří Vám poradí, jak vhodně spravovat mobilní řešení, a zejména jak zajistit jeho maximální bezpečnost.
Správa a bezpečnost mobilních řešení
 • Realizace bezpečnostního auditu firmy
 • Návrh a zajištění bezpečnostní politiky na mobilních zařízeních
 • Realizace auditu existujících mobilních aplikací a konceptů služeb
Nasazení mobilních aplikací na aplikační markety
 • Kompletní správa aplikací na aplikačních marketech (Apple App Store, Google Play, Windows Phone Marketplace aj.)
 • Budování a správa podnikového aplikačního marketu
Logistika a správa koncových mobilních zařízení
 • Předinstalace a hromadná instalace aplikací do telefonů a tabletů
 • Zajištění e-learningových a on-line školicích nástrojů pro realizaci osvěty a know-how o využívání mobilních služeb ve firmě nebo mimo ni
Připravíme pro Vás kompletní návrh i zajištění bezpečnostní politiky na mobilních zařízeních prostřednictvím všeobecně uplatňovaných praktik:
 • Mobile Device Management (MDM)
 • Mobile Application Management (MAM)
 • Mobile Information Management (MIM)
Společnost Unicorn Systems dále zabezpečí program pravidelných aktualizací mobilních aplikací a jejich distribuci prostřednictvím veřejných aplikačních marketů nebo vnitrofiremních platforem. Díky dodatečným nástrojům budete moci spravovat firemní mobilní zařízení pomocí vzdáleného přístupu, čímž výrazně zvýšíte komplexní bezpečnost využití mobilních aplikací, zejména pak mezi zaměstnanci využívajícími politiky BYOD nebo obchodními partnery společnosti.
Reference
Realizace správy, distribuce a řízení vnitropodnikových aplikací na platformě IBM Mobile First
 • Analýza a návrh platformy pro řízení vývoje a správy mobilních aplikací
 • Implementace platformy IBM Mobile First zajišťující kompletní cyklus
 • Návrh, realizace, testování, monitoring, distribuce a provoz mobilních aplikací
 • MDM a MAM management
Realizace politiky řízení a bezpečnosti mobilních zařízení ve firmě a cíleného sdílení informací a dokumentů
 • Analýza a návrh platformy pro řízení vývoje a správy mobilních aplikací
 • Implementace platformy MDM, MAM Symantec Mobility Suite pro řízení vnitropodnikové bezpečnosti a managementu mobilních zařízení
 • Nastavení politik pro definované skupiny uživatelů
 • Realizace podnikového portálu mobilních aplikací a politiky sdílení produktových a vnitrofiremních informací prostřednictvím mobilních zařízení