Strategie mobilních služeb
Pro úspěšný́ vstup do světa mobilních technologií je nutné porozumět této problematice jako celku. Pomáháme klientům uchopit příležitosti, které mobilní technologie přinášejí rozvoji jejich podnikání. Společně vypracujeme komplexní strategii vstupu do mobilního prostředí, vytvoříme firemní mobilní strategii a rozpracujeme návrhy funkčností i architekturu cílových mobilních aplikací.
 
Strategie vstupu do mobilního prostředí
 • Strategie podoby mobilní služby pro vstup na cílový trh
 • Strategie a návrh korporátních mobilních aplikací
 • Strategická volba mobilních technologií a platforem
Analýza mobilních služeb a řešení
 • Analýza trhů a cílových skupin pro mobilní služby
 • Analýza architektury mobilních aplikací
 • Analýza uživatelského rozhraní (UI) a řízení použitelnosti (UX)
Návrh a design mobilních služeb a aplikací
 • Návrh architektury a rozložení stránek mobilních aplikací
 • Návrh moderní a funkční grafiky uživatelského rozhraní
 • Uživatelské testy a testy použitelnosti mobilních služeb
Reference
Mobilní komunitní služba
Motomail.cz
Motomail je nástroj pro vzájemnou komunikaci mezi motoristy, dostupný z mobilu a webu.
 • Analýza a definice produktově obchodních cílů vstupu do světa mobilních služeb
 • Kreativní návrh uživatelského rozhraní webových služeb
 • Vývoj a implementace mobilních služeb
 • Provoz a údržba mobilních technologií a aplikací v běžném provozu
 • Rozvoj uživatelských funkcí a mobilní služby podle požadavků zákazníka
Strategie a návrh kompletního řešení péče o koncové zákazníky formou tzv. mobilní „selfcare" aplikace
 • Analýza trhu a klíčových atributů cílové skupiny, definice mobilní strategie
 • Návrh kompletní funkční a technologické specifikace mobilních aplikací
 • Koncepce architektury a uživatelského rozhraní mobilních aplikací
 • Zajištění projektových workshopů s klíčovými manažery na straně klienta
 • Provedení GAP analýzy a rozpracování variant technologického řešení služeb
 • Realizace uživatelských testů a analýza výstupů
 • Odborný dohled nad realizací a implementací nativních mobilních aplikací pro OS Android a iOS