Typová řešení mobilních aplikací
Typové aplikace jsou mobilní služby, jejichž vývoj navazuje na existující technologické komponenty a postupy. Výhodou typových řešení je ověřený model aplikace s prověřenou funkčností, jenž má zároveň zajištěnu správu a budoucí rozvoj při bezkonkurenční rychlosti realizace a nasazení celého řešení pro novou potřebu. Komplexita takového řešení ve finále přináší nemalé úspory v realizaci mobilní služby.
Pro oslovení koncových zákazníků mobilních aplikací máme připravena následující typová řešení:
  • Mobilní informační portál a orientace v budově
  • Lokalizátor prodejní a partnerské sítě se zobrazením na mapě
  • Lokalizátor veřejných bodů zájmu se zobrazením na mapě
  • Rezervační systém pro objednávku termínu služby, návštěvy a výběr provozovny
  • Manažerský reporting výkonnostních parametrů firmy nebo provozu na tabletu
  • Správa vnitrofiremních agend a procesů
  • Mobilní CRM pro pracovníky v terénu vč. možnosti biometrického podpisu
Reference
Mobilní aplikace pro orientaci v budově a pro vnitropodnikovou komunikaci
Mobilní aplikace poskytující maximální podporu zaměstnanců při orientaci v budově, vnitrofiremní komunikaci a cíleném sdílení důležitých informací z různých oddělení společnosti Vodafone.
Mobilní CRM v tabletu pro podporu mobilních pracovníků v terénu
On-line i off-line mobilní tabletové řešení umožňuje komfortní vystavení objednávky a sledování dodávky zboží obchodním zástupcem přímo u zákazníka. Obchodní zástupce má prostřednictvím tabletu jednoduše k dispozici nejen informace o produktech, ale i důležité údaje týkající se klienta, jako jsou historie objednávek, fakturace a detaily platební disciplíny.